Går nye veier mot fremtidens kommune

Tirsdag 14. November inviterte Ordfører Tor Peder Lohne, Rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen i Drangedal og Senter for sosialt entreprenørskap og Innovasjon til en dag med fokus på de uforløste mulighetene. Arrangementet fant sted i Tokestua Kultursal og Kino www.tokestua.no.

Utfordringer

Utfordringene i Drangedal kommune er som i flere andre kommuner: aldrende befolkning, økende antall unge med psykiske lidelser og behov for arbeidsplasser, også lokalt. Lav folketallvekst, behov for investeringer og ønsket om å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft ligger bak: – Vi utfordres til å skape større handlingsrom gjennom å levere bedre tjenester til lavere kostander. Vi får til mye og er allerede i gang med flere aktiviteter, samtidig ønsker vi å se på nærmere på hvilke muligheter som oppstår når vi går inn for en mer helhetlig innsats, skriver Tor Peder Lohne og Jørn Christian Schjøth Knudsen i invitasjonen til samtlige enhetsledere under kommunalsjefnivået i kommunen.

Uforløste muligheter

Innovasjon og entreprenørskap er kjent som viktige faktorer for å bringe vekst, velferd og velstand i samfunnet, og sentrale myndigheter er opptatt av sosialt entreprenørskap som verktøy for å oppnå forenkling, forbedring og effektivisering i offentlig sektor.

Med utgangpunkt i dette inviterte Rådmann og Ordfører fra Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, for å dele erfaringer og kunnskap om mulighetene som befinner seg i sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap og samskaping på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene.

Målet med dagen var å gi innsikt og inspirasjon til en samlet retning og samskaping av fremtidens tjenester i Drangedal kommune. Dette ble gjort med utgangspunkt i spørsmålene:

  • Hva er innovasjon?
  • Hva er sosialt entreprenørskap?
  • Hvordan jobbe i bredden av den kommunale virksomheten?
  • Hva er mulighetene og hva er erfaringene med samskaping i fag- og
  • Hva kan dette bety i Drangedal?

Mangfoldig perspektiv

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon hadde med seg,

Professor Benedicte Brøgger fra BI. Brøgger fortalte om ulike tilnærminger og forståelser av begrepet innovasjon http://www.krem-norge.no/sosial-innovasjon-pa-dagsorden-pa-bi/.

NAV-leder i Ski, Einar Lødemehl delte egne erfaringer fra samskapt utviklings- og innovasjonsarbeid i egen kommune.  http://www.innomag.no/nav-lederen-i-ski-om-innovasjon-og-tjenesteutvikling/

Gründer og en av landets yngste sosiale innovatører, Thea Emilie Dalen Dille fra MERK Norge, fortalte om hvordan hun har benyttet kompetanse fra internasjonal skole til å skape en læringsarena for seg og andre gjennom samskapt prosjekt- og utviklingsarbeid som A3mag.no, Skjulte talenter og Exit til omsorgsfag. http://www.businessnorge.no/entreprenorskap/verdien-i-ung-arbeidskraft

Fra leder av Frisklivssentralen i Øvre og Nedre Eiker, Aktiv Eiker, Anne Merete Bjørnerud fikk de fremmøtte høre om erfaringer fra samarbeid mellom intraprenører i kommune, frivillige foreninger og sosiale entreprenører i samskapingen i prosjektinnsatsen;  Gode brukerhistorier. på tvers https://www.nedre-eiker.kommune.no/nyheter/brukerhistorier-har-okt-interessen-for-aktiv-eikers-tilbud/

Hilde Dalen, gründer av KREM og Styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, gjennomgikk utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge, delte erfaringer fra samskaping på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom det offentlige, det private og det frivillige og dro oss gjennom dagen. http://www.innomag.no/styrelederen-i-se-senteret-med-klar-tale-vi-ma-vi-bevege-oss-fra-et-a4-til-et-a3-samfunn/

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.