Gir unge en sjanse

Det er mange aktivitetstilbud her i byen, men altfor lite reel arbeidstrening. Hopeful skal derfor ikke bare være et sted unge kommer for å få en meningsfull dag, her skal de også forstå mer av hva et arbeidsliv er. Målet vårt er å få dem ut i ordinært, lønnet arbeid, forteller gründer og daglig leder i Hopeful, Tone Olsen Nor.

Hopeful ble etablert i 2012 og er en ideell stiftelse med base i Kristiansand. Stiftelsen tilbyr praksis og arbeidsrettede tiltak for utsatt ungdom, gjennom flere og ulike prosjekter.  Hopeful-butikken. er verktøyet og en realistisk treningsarena med ulike mestringsoppgaver for unge som har falt utenfor, dette er unikt her i Kristiansand. Vi er en sosial entreprenør. Det som skiller oss fra andre, er at vi har en egen arena hvor vi tilbyr arbeidstrening, aktivisering og sosiale tilbud kombinert med personlig oppfølging av hver eneste deltager, sier Olsen Nor.

Ifølge avisa Fædrelandsvennen den 30. oktober er unge i Agder-fylkene på toppen i mottak av Nav-penger – blant annet grunnet diverse psykiske utfordringer. Veien fra å være en stønadsmottaker til uføretrygd kan være kort. Olsen Nor forteller at mange mangler arbeidserfaring og har falt ut av skoleløpet. Derfor er det viktig å gi dem en god mestringsarena, og en anledning til å komme tilbake til samfunnet. ‒ Det viktigste er å få ungdommene til å forstå hvilke forventninger og krav som kreves i et arbeidsliv.


En meningsfull handel

Olsen Nor understreker at Hopeful-butikken er lik en ordinær butikk. Det selges kvalitetsvarer, gaveartikler, moteklær og kunst. Butikken har samtidig en sterk sosial profil, og ved å handle her bidrar kundene til å få ungdom i arbeid. Det er en realistisk arbeidsarena, hvor deltagerne får en tett, individuell oppfølging over tid. I butikken får de unge både praktisk og teoretisk opplæring i butikkarbeid og drift, varemottak og utstilling. Målet er å få godselvtillit i arbeidsfeltet, og gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere.

Hopeful har også et tett samarbeid med leverandører og kunstnere. Kunstnerne som er med i Hopeful, gir prosjektet 50% av salgssummen for å få unge ut i arbeid eller videre skolegang. Ved siden av butikkdriften er Hopeful opptatt av at deltagerne skal få utviklet seg sosialt og kreativt ved siden av arbeidet. Olsen Nor har troen på at man har mye større sjanse for å lykkes hvis man har en helhetlig tenking.

Mange av de unge er veldig kreative og kunstneriske. Vi har derfor også laget kreative kvelder sammen med Mental helse og kunstnere. Gjennom dette får deltagerne et sosialt nettverk, og hjelpen blir mer helhetlig. Det er viktig å ha noe å gå til, bli sett og et sted hvor de unge får brukt ressursene sine. På kreative kvelder hjelper kunstnerne dem med å lage sine egne produkter. De kan for eksempel male, lage skulpturer eller spille musikk samtidig får de et sosialt positivt nettverk.

Samfunnsansvar og forebyggende tiltak

Olsen Nor mener det er en forventning i samfunnet om at ungdom skal gå rett ut i ordinært arbeid, mens det i praksis er noen som trenger et mellomledd før de er klare for ordinært lønnet arbeid. Hopeful tilbyr en «bro», en mulighet til å trenes i ordinære arbeidsoppgaver. Samtidig er de en arbeidsgiver med større handlingsrom og tilrettelegging enn det en ordinær arbeidsgiver har mulighet til. Vi skreddersyr et opplegg for hver enkelt deltager.

‒ Mange av de unge i dag går fra å være elev til å bli stønadsmottaker. De blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv, og dermed på siden av samfunnet. Troen på at de noen gang skal kunne komme ut i arbeid blir mindre og mindre, både hos dem selv og hos samfunnet. Mange av dem det gjelder har vanskelig for å ta tak i problemene sine på egenhånd, og trenger derfor hjelp til å komme i gang. Vi er opptatt av å møte ungdommene der de er. Med tidlig innsats blir det lettere å få dem «tilbake på sporet».

Frafall og manglende deltakelse er en samfunnsutfordring som krever forebyggende tiltak. Olsen Nor understreker at det ikke er tvil om at det er en samfunnsmessig gullgruve å satse på unge som sliter. I tillegg til den tapte verdiskapingen, betaler velferdssamfunnet ut enorme beløp i uførepensjon og helsevesenet forøvrig.

‒ Butikken er bygd opp på prinsippene for sosialt entreprenørskap. Vi driver sosial næringsvirksomhet. Vi jobber aktivt for å få forutsigbarhet og økonomisk bærekraft, samtidig er drivkraften det sosiale hjertet. Målgruppa trenger tid med tett individuell oppfølging. Vi har erfart at ungdommene trenger inntil 2-3 år før de er klare til å stå trygt i arbeidslivet. De kan komme ut i arbeid, dersom de får hjelp og selv er villige til å jobbe for det. Samfunnet må bare være villig til å investere i de unge og følge dem gjennom hele løpet til lønnet arbeid. Arbeidstrening over noen år, av den typen vi driver med, har en kostnad her og nå – men etter det vil deltagerne kunne bidra økonomisk til samfunnet i stedet for å bli en stønadsmottaker isolert på siden av samfunnet.

I Hopeful-butikken får deltagerne både praktisk og teoretisk opplæring i butikkarbeid. Målet er å gjøre overgangen til arbeid lettere.

Bygger selvtillit

Olsen Nor er svært fornøyd med effektene av prosjektet, som har navnet «Tilbake på sporet» ‒ Det er viktig for den enkelte og for samfunnet at ungdom som mottar ytelser raskt blir aktivisert i noe positivt slik at de ikke mister troen på seg selv og fremtiden. Gjennom vårt prosjekt bygger vi selvtillit, bidrar til et bedre selvbilde og gir deltagerne trygghets- og mestringsfølelse hver dag. Ungdommene gir tilbakemeldinger på at de blir sett, hørt og verdsatt, og at sammen skaper vi et godt arbeidsmiljø og ikke minst gir det arbeidsglede. Noen av de unge har i mange år vært svingdørspasienter, og har periodevis også vært innlagt. I dette fellesskapet gjenvinner de troen på at nettopp de er viktige bidragsytere i samfunnet og med trygghet i seg selv kan de gå ut i arbeid eller videre utdanning.

En av dem er Ida Linnerud Pettersen. Etter fullført arbeidstrening i Hopeful er hun nå ansatt som prosjektmedarbeider på 80% i stiftelsen. ‒ Jeg har hatt store, personlige utfordringer. Jeg var sykemeldt i to år, etter fullført videregående skole. Det var mye som skjedde i livet mitt på den tiden, og det var vanskelig å holde på en jobb. Da var det en i NAV som nevnte Hopeful for meg.

Linnerud Pettersen forteller at dette prosjektet var den muligheten hun trengte for å endre retning i livet sitt. ‒ Da gikk jeg fra å være stønadsmottaker til å ha en mentor som satset alt på at det funker, og var krystallklar på at å bli uføretrygdet ikke var et alternativ, selv om det hadde vært lett. Det er jo det at de bryr seg ekstra. De gjør ikke bare en jobb, de har også omsorgen som gjør dem spesielle. Du får muligheten til å feile, de gir deg ikke opp av den grunn.

Hun understreker at hun gjennom Hopeful fikk tiden hun trengte til å komme seg tilbake i arbeid, samtidig som de stilte tydelige krav til henne. I tillegg hadde de hele tiden troen på henne, selv når hun ikke hadde det selv. Linnerud Pettersen forteller at hun opplevde dette som helt unikt.

‒ De var der selv etter endt arbeidsdag. Om jeg trengte noe, kunne jeg bare ta en telefon. Det var ikke bare en 9 – 4 jobb, de strakk seg ekstra. De har vært et forbilde på å vise at det nytter å strekke seg litt ekstra, og ikke gi opp for tidlig. De krever veldig mye, men så blir man klargjort til arbeidslivet. Da har man gått veien, og da glemmer en hvor tungt det var i starten. Har du vært lenge borte fra arbeid, trenger du denne tiden. Du trenger mer enn et treukers kurs for å komme tilbake på sporet. For mange er dette en livsstilsendring.

Hopeful har mange slike eksempler. ‒ Ved å gi ungdommene muligheter til relevant arbeidstrening berikes unges hverdag og de får håp om en bedre fremtid. Det gir også en meningsfull hverdag for oss i Hopeful og vi bidrar samtidig til å dekke fremtidens behov for ressurssterk, nytenkende og handlekraftig arbeidskraft, avslutter Olsen Nor.

Dette innlegget ble publisert i Hva skjer. Bokmerk permalenken.