I partnerskap for fremtidens velferdssamfunn, Stortinget 9. juni 2016

Stortinget 9. juni 2016

Vi trenger en verdiskapende velferdsmodell, og den må vi skape sammen, sier Hilde Dalen, styreleder i SE-senteret og programansvarlig på Stortingets seminar 9. juni 2016.

Sosialt entreprenørskap kan være et nyttig verktøy i kampen mot utenforskap og fattigdom. Det er et inkluderings- og integreringsverktøy her og nå, og samtidig et verktøy for fagutvikling, sosial innovasjon og innovasjon i offentlig sektor.

Dette skjedde på Stortinget 9. juni 2016. Se fullt program herInvitasjon Stortinget 9. juni 2016

Hilde Dalen er med KREM en tydelig samfunnsinnovatør. Hun har vært en pådriver for fremveksten av feltet sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon og har vært primus motor i å få til samarbeidet med Hovedorganisasjonen Virke. Hun er i dag styreleder i SE-senteret og i Virke sosial innovasjon og har gjennom sitt 10-årig samarbeid med ulike aktører i og rundt KREM designet en partnerskapsmodell.

Sammen med Håvard Martinsen loset hun oss gjennom dagen. Håvard er lagleder i Monsterbedriften og påtroppende co-pilot og navigatør i MERK Norge. Begge er medlemmene av SE-senteret og Virke sosial innovasjon. Håvard har bred næringslivserfaring fra ulike roller som leder i inn- og utland, og er brennende opptatt av sosial verdiskapning. Han og en viktig og aktiv kraft i SE-senteret.

En samfunnsentreprenør er ikke opptatt av hvem som leder, men har fokus rettet mot å lede prosesser som bidrar til positiv endring for flere enn seg selv. De er brennende engasjert og har både utholdenhet og pågangsmot. De kan være bindeledd mellom offentlig, frivillig og privat sektor og er innstilt på å gjøre en ekstra innsats for samfunnet. Noe Ann Krisitin Tveøy fra Nav Nordstrand vil fortelle oss mer om.

Ann Kristin Tveøy er sosionom og har omfattende ledererfaring. Hun har tidligere vært leder av fagutvikling på NAV Sagene, utviklet to Høyskoleklinikker og gitt ut flere fagbøker. Blant annet boka ”Sosialt arbeid i NAV”. Ann Kristin er veldig opptatt av at å løse samfunnsutfordringene handler om fokus på godt forebyggende arbeid og at det også er god kommune økonomi. Hun er en modig leder og en intraprenør som utfordrer handlingsrommet. Hun søker fagutvikling og de nye løsninger gjennom samhandling og praktisk utøvelse i felt. Ann Kristin er leder av NAV Nordstrand, og skal fortelle oss om samhandling mellom det offentlige, frivillige og private, gjennom lokale løsninger, basert på utviklingsarbeidet på Nordstrand

Samhandling mellom det offentlige, det frivillige og det private, gjennom lokale løsninger v/NAV­leder Ann Kristin Tveøy, Bydel Nordstrand.

Mange av de sosiale entreprenørene og innovatørene befinner seg utenfor rampelyset og under radaren til mediene, akademia og forskningsinstitusjonene. De finnes i mange farger og fasonger, organiserer seg ulikt og fungerer på ulike arenaer. Felles for dem er at de driver virksomhet som har som mål å løse sosiale problemer på nye måter. Mange er tro mot å vedtektsfeste at det ikke skal tas ut utbytte. For disse aktørene handler det om trippel effekt og positive ringvirkninger, for både enkeltmennesker, familier, bedrifter, lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Mange kjenner til Ferd Sosiale Entreprenører. Johan H. Andresen har utviklet en av flere mulige modeller for skalering av sosiale virksomheter. Den 9. juni fikk vi høre om en supplerende modell, av Telemarksforskning kalt innovasjonsmodellen.

De sosiale entreprenørene og innovatørene kombinerer verdier, handlingsnormer og logikk som tradisjonelt har tilhørt hver sin sektor og Benedicte Brøgger forteller mer om hvordan de kan representere en re-kobling mellom bedrift og samfunn. Sosialentreprenørene kan gi næringslivet mer mangfold og supplere både frivillige og kommersielle aktører.

Benedicte Brøgger brenner for kunnskap om mennesker, bedrifter og næringsliv, med spesiell fokus på hva som skal til for å få ting til å fungere i praksis. Hun underviser på BI og arbeider i felt sammen med bedrifter, og har med det både teoretisk og praktisk innsikt. Hun er professor på Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på Handelshøyskolen BI.

Næringslivets rolle i velferdssamfunnet v/professor Benedicte Brøgger fra BI

Vibeke H. Madsen har vært engasjert i Ungt entreprenørskap i 10 år, fordi påvirkningen av norsk arbeidsliv starter allerede i skolen. Hun elsker å skape og se resultater, og sier selv at Virke skal ligne en bedrift ved å teste ut det som anbefales til medlemmene. Vibeke har vært og er en pådriver for fremtidens arbeidsliv og var ikke vanskelig å tenne når jeg fra Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon i fjor henvendte meg med forespørselen om å samskape en arena for sosial innovasjon. Vibeke Hammer Madsen er Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og leder for mer enn 20 000 virksomheter, fordelt på 260 ulike bransjer innenfor handel- og tjenestenæringene. Hun ønsker å ha Norges beste arbeidsgivere i Virke og spør i sitt innlegg; Tar næringslivet ballen?

Tar næringslivet ballen? v/Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Hovedorganisasjonen Virke

Helga Østhus Tønder
Helga har bakgrunn fra retorikk, kommunikasjon og entreprenørskap. Hennes interesse for sosial rettferdighet og entreprenørskap har bragt henne fra Norge via Uganda til USA, og arbeid i oppstartsbedrifter, ideelle organisasjoner og sosiale virksomheter. Helga leder nå Ashoka i Norge, og jobber med å støtte flere av de sosiale entreprenørene i Skandinavia. Hun forteller oss at noe av det mest spennende hun gjør er å bygge nettverk mellom de sosiale entreprenørene og mennesker fra næringslivet, som tror på entreprenørskap som et verktøy for positiv samfunnsendring. Med erfaringer fra Ashoka, verdens største nettverk for sosiale entreprenører, fortalte Helga om deres erfaringer med samhandling mellom næringslivet og sosiale entreprenører.

 

Dette innlegget ble publisert i Aktiviteter, Hva skjer, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.