Innovasjonsrådet

SE-senteret har et innovasjonsråd  knyttet til styret. Deres rolle er å støtte senteret og fremveksten av sosialt entreprenørskap og innovasjon i Norge. Bidra til å utforme strategier, framsnakke og være medarrangører på diverse aktiviteter, prosjekter, holde innlegg/foredrag, åpne dører og bidra til å utvide nettverket.

Vi ønsker å invitere til deltakelse i partnerskap, uten juridisk og økonomisk ansvar. Vi ønsker at deltakerne skal dele tid, engasjement, kompetanse og nettverk. Vi ønsker å avholde to møter pr år.

Medlemmer