Kontakt oss

Styreleder Hilde Dalen
hilde@krem-norge.no
Tlf 906 79 602

 

Fyll ut skjema nedenfor om du ønsker å søke om medlemskap ved senteret:

Senter for Sosialt entreprenørskap og Innvasjon driver samskaping på tvers av sektorer, men også innad i senteret. Vi er opptatt av å dele kompetanse og nettverk og er en åpen arena for samskaping.
Se bort fra dette feltet om det ikke er opprettet enda.