Lederskap nedenfra

Trond Arne Undheim

Skrevet av Trond Arne Undheim • trond_undheim@yahoo.com PhD, forfatter

En samfunnsentreprenør er ikke opptatt av hvem som leder, i stedet er fokus rettet mot å lede prosesser som bidrar til positiv endring for flere enn personen selv.

Samfunnsentreprenøren er prototypen på lederskap nedenfra. De ser utover sitt eget virke og både innehar og skaper et brennende engasjement med sin utholdenhet og sitt pågangsmot. Vedkommende blir et bindeledd mellom offentlig og privat sektor og er innstilt på å gjøre en ekstraordinær innsats i samfunnet. Men man må mer enn å ha en god innstilling. Man må være nettverksbyggende, kontakt skapende og sosialt intelligent. Man må aktivisere sine egne nettverk. Se ting fra flere sider/vinkler. Samfunnsentreprenøren hever seg suverent ut over både særinteresser og egeninteresser, er opptatt av det som er kollektivt nyttig og bringer kunnskapen videre. Samfunnsentreprenøren sprer såkalt taus kunnskap. Lederskap nedenfra skjer gjennom fysisk nærhet. Du må være til stedet om du vil vinne fram. Internett er verken nødvendig eller tilstrekkelig for å lede nedenfra men det hjelper. Ledelse handler om å skape en tilhengerskare, en stamme. Tusen mennesker er nok. Da kan du spre budskapene dine, selge, påvirke og leve lykkelig på nisjeprodukter. Lederskap nedenfra er imidlertid noe mer og dypere enn det å ha spenstige og unike meldinger til sin stamme.

Makt ligger i å være på rett plass i forhold til energistrømmer som spenner mellom mennesker. De som vet å utnytte sin posisjon kan få andre ut av likevekt. Skandinaviske likhetsideer kan også gi uttelling. De som representerer andre får mer makt. De som balanserer arbeidstid, fritid og familietid får gjort mer når de jobber, har mindre sykefravær og blir mer harmoniske mennesker og ledere. Ledelse nedenfra skjer ved å overtale andre uten at de mister ansikt. Del opp prosjektene i små biter. Møt mange folk i ulike organisasjoner og miljø. Bygg allianser. Spre budskap. Ta ikke et nei for et nei. Bruk et hierarki mot et annet. Finn nye argumenter og foreslå alternative strategier. Dyrk dypere relasjoner med de riktige menneskene. Dette krever strategi, men også omtanke, noe som handler mer om en livsstil enn om karriere. Det er fullstendig mulig å lede gjennom å gi, i stedet for å lede gjennom å ta. La andre lede. Et mål er at alle mennesker skal se seg selv som i stand til å være endringspiloter. Kriterier for å bli valgt ut handler om i hvor stor grad ideen kan inspirere andre til handling eller til og med kopieres.

I fremtiden vil mye skje utenfor statens kontroll og initiativ. I Norge har vi outsourcet sosialt entreprenørskap fra det individuelle til det offentlige. En kan spørre seg om dette går i lengden. Selv om det har brakt velstand kollektivt sett, har det kanskje pulverisert det ansvar hver enkelt menneske har?

Lederskap i krisetider handler om å forankre sin autoritet i mennesker, ideer og holdninger ikke gjennom posisjoner, symboler eller typiske lederavgjørelser. Du har ingen makt uten fellesskapets støtte, det være seg velgere, aksjonærer eller tilhørere. Makt må fordeles. Ledelse nedenfra handler om hvordan man kan lære seg å være mer ydmyk. Det er viktigere å dytte folk forsiktig i det du mener er den riktige retning enn å tvinge dem med makt.

Samfunnsentreprenører bør alltid først forsøke å utøver innflytelse i det stille. Det skader ikke å inspirere andre, men man trenger ikke å være i avisen. Det skader ikke å ha egne meninger, men du trenger ikke å ytre dem hele tiden. Led når det trengs.

Fem taktiske prinsipper; vær standhaftig, bygg ubrytbare relasjoner, gjør din måte til den eneste naturlige. Hold på ditt, men ta deretter neste kamp. Se deg selv som like mye verdt som andre. Bare husk; ikke å se ned på folk selv om du selv kommer nedenfra.

Dette innlegget ble publisert i Hva skjer. Bokmerk permalenken.