Ring Robert

Robert Tostrup i bilen

Robert Tostrup, grùnder og daglig leder i DiamondCare Norge AS og styremedlem i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

Vi har Robert Tostrup, gründer og daglig leder i DiamondCare Norge AS på høyttaler. Han sitter som vanlig i bilen og kjører akkurat nå gjennom Trondheim på vei til Kirkenes. Klokka er 00.12 natt til lørdag.

 

Tekst: Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og gründer av KREM.

Norge rundt i bobil
Tostrup tilbakelegger om lag 100 000 kilometer i året. Hvorfor? Fordi han er opptatt av å bygge personlige relasjoner og langsiktige samarbeid med kundene sine. Kundene er lokale bil-, bobil- og motorsykkelforhandlere og befinner seg fra Farsund i Sør til Kirkenes i Nord.

Tenk stort og bygg i bredden
– I min hjemby Sandefjord er det mye snakk om å tenke stort. Det er vel og bra, men det mangler noe, nemlig å bygge bredt. Samarbeid i bredden gir styrke og skaper positive synergier i lokalsamfunnet. Samarbeid er derfor selve kjerne i vår virksomhet. Vi er opptatt av å beskytte kundens verdier, øke inntjening for våre samarbeidspartnere, og samtidig skape nye muligheter for unge mennesker. Gjennom samarbeidet med forhandlere har selskapet inntjening. En inntjening som i et ideelt AS benyttes til å oppnå mer av formålet, som for oss handler om å lære opp og ansette eller videreformidle unge som ønsker seg en jobb som bilpleiere.

Kim Håvard Kristensen er selger og jobber hos Mitsubishi Motors i Hammerfest, som er en av mange forhandlerne i landet. Her sammen med Robert Tostrup, gründer og leder DiamondCare Norge AS.

Kim Håvard Kristensen er selger og jobber hos Mitsubishi Motors i Hammerfest, som er en av mange forhandlerne i landet. Her sammen med Robert Tostrup, gründer og leder DiamondCare Norge AS.

På denne måten bidrar også våre forhandlere i et viktig samfunnsarbeid, sier Robert.

Med fokus på muligheter
I møtene med de lokale bilforhandlerne avdekket Robert og gjengen hans et stort behov for kvalifiserte bilpleiere. Derfor har selskapet, ved hjelp av midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, utviklet en bilpleiesertifisering som gir unge med slunken CV en mulighet til å kvalifisere seg på et praktisk fagområde.

– Vi har fokus på dobbel bunnlinje, både sosiale og økonomiske resultater. Hos oss er ansatte en viktig del av selskapets struktur og utvikling. De representerer nye muligheter. De er hoder og hender som bidrar til å skape framtiden for seg selv, selskapet, kundene våre og en rekke andre unge. Vi er opptatt av å gi folk en mulighet til å bygge framtiden sin uavhengig av utdanningsbakgrunn, karakterer og eventuelle tidligere dårlige valg, legger Tostrup til. På tross av sin utradisjonelle ansettelsesprofil, har selskapet svært lite sykefravær.

Satser også lokalt
DiamondCare Norge har siden oppstarten av selskapet i 2014 opplevd økende interesse og vilje til samarbeid også med andre aktører som; Fri, Frelsesarméen, fengsel og NAV.

– Vi deler mål og engasjement for målgruppen, sier Robert, noe vi også gjør med andre sosiale entreprenører. Samarbeidet og tilbakemeldingen fra samfunnsbevisste privatpersoner og næringsdrivende har resultert i at tiden nå er inne for å etablere et opplærings- og bilpleiesenter. Senteret åpner 1. juli i år, ligger i Sandefjord og gir lokalbefolkningen anledning til å skaffe seg både en ren bil og et varmt hjerte.

Gjennom etableringen av Opplærings- og bilpleiesenteret, og samarbeidet med andre samfunnsbevisste entreprenører, kan det offentlige og private i Sandefjord også få tilgang til Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og med dem flere sosiale entreprenører som; Kjør for livet, MERK Norge, Atlas Kompetanse, Knack, Monsterbedriften og KREM.

Fakta:
DiamondCare Norge er et ideelt AS, og overskuddet brukes til å oppnå formålet. Selskapet har i dag 11 ansatte og omsatte for mer enn fire millioner i 2015. Selskapet har agenturet på lakkbeskyttelsesprodukter fra DiamondBrite i Skandinavia. Pr. i dag har selskapet 135 forhandlere i Norge og syv i Sverige. DiamondCare Norge AS er en av medlemsbedriftene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, hvor Robert Tostrup er styremedlem. Tostrup er også en del av styret i Virke Sosial innovasjon. www.diamondbrite.no, Robert Tostrup tlf: 481 47 777

Publisert i Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Etterlysning

Registreringen er i gang. Har du registrert deg?

Mange av de sosiale entreprenørene og innovatørene befinner seg utenfor rampelyset og under radaren til mediene, akademia og forskningsinstitusjonene. Dette vil Kulturdepartementet gjøre noe med. Med Uni Research Rokkansenteret i spissen igangsettes nå en leteaksjon.

Hvem er de sosiale entreprenørene?
Interessen for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er økende. Men feltet fremstår foreløpig fragmentert og uoversiktlig. Det er stort mangfold, uklare rammer og krevende driftsbetingelser. Samtidig utfordres den norske velferdsmodellen og de sosiale entreprenørene anses etter hvert som viktige bidragsytere. På tross av interessen og behovet finnes det fortsatt ikke en samlet norsk oversikt over hvem de sosiale entreprenørene er, hva de driver med og omfanget av feltet.

Innovasjon, medvirkning og arbeid på tvers
– Vi er avhengig av at så mange som mulig kan delta i arbeid. Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er derfor blant våre aller viktigste oppgaver, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Nordisk ministerråd i Malmø 9 mars i år. Hun fortalte videre at det arbeides gjennom en rekke tiltak, og innrømmer samtidig at samfunnsutfordringene ikke kan løses uten innovasjon, medvirkning og samarbeid på tvers.

– Vi trenger de som går foran. De som tar tak i uløste behov. Problemer dagens myndigheter ikke uten videre løser. Vi trenger med andre ord sosiale entreprenører. Det er et stort ubrukt potensial for mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, men det krever mer samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor, sier Hauglie. Les hele innlegget her.

Behov for nye løsninger, men trenger vi flere kartlegginger?
Næringsdepartementet var først ute med en kartlegging av dette feltet i regi av DAMVAD og publiserte Utredningen om sosialt entreprenørskap, i 2012. Les rapporten her.

Telemarksforskning var nestemann ut og publiserte samme år rapporten Sosialt Entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten viser at sosialt entreprenørskap kan representere et interessant og uutnyttet verktøy i innsatsen mot fattigdom, både som praktisk her-og-nå-innsats, men vel så viktig som ledd i sosial innovasjon. Les rapporten her.

Telemarksforskning produserte også en rapport med en foreløpig oversikt over hvem som tilrettelegger for framvekst av dette feltet på nordisk plan. Her ble det tydelig at det allerede er flere aktører som tar og har viktige roller i utviklingen av feltet i Norden. Karin Gustavsen, tidligere Telemarksforskning har ledet begge arbeidene. Les mer her.

KS har også vist interesse for sosialt entreprenørskap og kom i år med rapporten Sosialt Entreprenørskap – partnerskap for nye løsninger. Last ned rapporten her. I sistnevnte rapport fremkommer det at de sosiale entreprenørene operer med dobbel bunnlinje og befinner seg i spennet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. De kombinerer verdier, handlingsnormer og logikk som tradisjonelt har tilhørt hver sin sektor.

Kulturdepartementet vil skape oversikt
Som en oppfølging av KS-prosjektet skal Uni Research Rokkansenteret nå gjennomføre en kvantitativ kartlegging av sosialt entreprenørskap i Norge. Målet er å få en så god oversikt som mulig over sosiale entreprenører og deres kjennetegn. – Dette vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en bedre politikk for økt samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige aktører, sier hovedansvarlig forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret. Eimhjellen ønsker seg navn og kontaktinformasjon til sosiale entreprenører i Norge. Han oppfordrer derfor alle offentlige eller private organisasjoner, nettverk eller andre aktører til å ta kontakt.

Hovedorganisasjonen Virke tar ballen
Virke sosial innovasjon er en bransjeforening og fagarena for de sosiale entreprenørene og innovatørene, etablert av Hovedorganisasjonen Virke og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Sammen arbeider disse to aktivt for å bedre rammebetingelsene og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene og medvirker derfor blant annet i dette arbeidet. – Vi har inngått samarbeid med de sosiale utøverne fordi vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen, samle feltet og bidra til en bærekraftig utvikling av feltet. Det krever en klar politisk retning. Vi har derfor blant annet fremmet forslag til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å etablere et nasjonalt kontaktutvalg for sosial innovasjon på tvers av departementene, forteller Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Hun oppfordrer de sosiale aktørene til å bistå i kartleggingen.

Dersom du ønsker å bidra til å skape denne oversikten, kan du ta kontakt med forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret, på telefon 55 58 38 99 eller ved å sende e-post til ivar.eimhjellen@uni.no. Les mer her.

Publisert i Aktiviteter, Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Aktiviteter

Nasjonalt forum for sosialt entreprenørskap og innovasjon
Bedre rammebetingelser for sosiale entreprenører

UNG i 100
En akselerator for empowerment og entreprenørskap for ungdom

TENK OM
Møteplasser

Mer info kommer senere

Publisert i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Lederskap nedenfra

Trond Arne Undheim

Skrevet av Trond Arne Undheim • trond_undheim@yahoo.com PhD, forfatter

En samfunnsentreprenør er ikke opptatt av hvem som leder, i stedet er fokus rettet mot å lede prosesser som bidrar til positiv endring for flere enn personen selv.

Samfunnsentreprenøren er prototypen på lederskap nedenfra. De ser utover sitt eget virke og både innehar og skaper et brennende engasjement med sin utholdenhet og sitt pågangsmot. Vedkommende blir et bindeledd mellom offentlig og privat sektor og er innstilt på å gjøre en ekstraordinær innsats i samfunnet. Men man må mer enn å ha en god innstilling. Man må være nettverksbyggende, kontakt skapende og sosialt intelligent. Man må aktivisere sine egne nettverk. Se ting fra flere sider/vinkler. Samfunnsentreprenøren hever seg suverent ut over både særinteresser og egeninteresser, er opptatt av det som er kollektivt nyttig og bringer kunnskapen videre. Samfunnsentreprenøren sprer såkalt taus kunnskap. Lederskap nedenfra skjer gjennom fysisk nærhet. Du må være til stedet om du vil vinne fram. Internett er verken nødvendig eller tilstrekkelig for å lede nedenfra men det hjelper. Ledelse handler om å skape en tilhengerskare, en stamme. Tusen mennesker er nok. Da kan du spre budskapene dine, selge, påvirke og leve lykkelig på nisjeprodukter. Lederskap nedenfra er imidlertid noe mer og dypere enn det å ha spenstige og unike meldinger til sin stamme.

Makt ligger i å være på rett plass i forhold til energistrømmer som spenner mellom mennesker. De som vet å utnytte sin posisjon kan få andre ut av likevekt. Skandinaviske likhetsideer kan også gi uttelling. De som representerer andre får mer makt. De som balanserer arbeidstid, fritid og familietid får gjort mer når de jobber, har mindre sykefravær og blir mer harmoniske mennesker og ledere. Ledelse nedenfra skjer ved å overtale andre uten at de mister ansikt. Del opp prosjektene i små biter. Møt mange folk i ulike organisasjoner og miljø. Bygg allianser. Spre budskap. Ta ikke et nei for et nei. Bruk et hierarki mot et annet. Finn nye argumenter og foreslå alternative strategier. Dyrk dypere relasjoner med de riktige menneskene. Dette krever strategi, men også omtanke, noe som handler mer om en livsstil enn om karriere. Det er fullstendig mulig å lede gjennom å gi, i stedet for å lede gjennom å ta. La andre lede. Et mål er at alle mennesker skal se seg selv som i stand til å være endringspiloter. Kriterier for å bli valgt ut handler om i hvor stor grad ideen kan inspirere andre til handling eller til og med kopieres.

I fremtiden vil mye skje utenfor statens kontroll og initiativ. I Norge har vi outsourcet sosialt entreprenørskap fra det individuelle til det offentlige. En kan spørre seg om dette går i lengden. Selv om det har brakt velstand kollektivt sett, har det kanskje pulverisert det ansvar hver enkelt menneske har?

Lederskap i krisetider handler om å forankre sin autoritet i mennesker, ideer og holdninger ikke gjennom posisjoner, symboler eller typiske lederavgjørelser. Du har ingen makt uten fellesskapets støtte, det være seg velgere, aksjonærer eller tilhørere. Makt må fordeles. Ledelse nedenfra handler om hvordan man kan lære seg å være mer ydmyk. Det er viktigere å dytte folk forsiktig i det du mener er den riktige retning enn å tvinge dem med makt.

Samfunnsentreprenører bør alltid først forsøke å utøver innflytelse i det stille. Det skader ikke å inspirere andre, men man trenger ikke å være i avisen. Det skader ikke å ha egne meninger, men du trenger ikke å ytre dem hele tiden. Led når det trengs.

Fem taktiske prinsipper; vær standhaftig, bygg ubrytbare relasjoner, gjør din måte til den eneste naturlige. Hold på ditt, men ta deretter neste kamp. Se deg selv som like mye verdt som andre. Bare husk; ikke å se ned på folk selv om du selv kommer nedenfra.

Publisert i Hva skjer | Skriv en kommentar

Nødskrik fra en blå sofa

Eventet Nødskrik fra en blå sofa
29. oktober kl 18 – 21.

Les mer om eventet på sidene til Mother Courage

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , , | Skriv en kommentar