Sammen for morgendagens arbeidsliv – intraprenørskap og sosialt entreprenørskap i kommunen

Næringssjef Bjørnar Angell. Foto: Karianne Lund

«Det er et uomtvistelig faktum at kompetansen alltid vil være større utenfor organisasjonen enn inni» – Leif Edvinsson, professor i intellektuell kapital.

I 2020 slås Ski og Oppegård kommune sammen til Nordre Follo kommune. Fram til sammen-slåingen skal de to kommunene finne samarbeidsformer og skape en felles plattform for ny organisering av tjenestene basert på innbyggernes behov. Det er mange samfunnsutfordringer, og offentlig sektor verken kan eller skal løse alle alene. Utviklingen går fort og det er mange endringer, det er derfor vanskelig å forutse framtidens behov for omsorg så vel som muligheter på arbeidsmarkedet. I Nordre Follo hentes det ubrukte potensialet som befinner seg i samskapt innovasjon ut for å komme disse utfordringene i forkjøpet.

Under navnet Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo kommune har NAV Ski og Nav Oppegård startet arbeidet med å samutvikle de nye tjenestene i Nordre Follo.

Brukerinvolvering og samarbeid på tvers

26. september ble det derfor arrangert et kick off-seminar for å skape inspirasjon og gi innsikt i hvordan sosiale entreprenører og intraprenører i offentlig sektor, næringslivet og frivilligheten, sammen kan bygge de nye tjenestene på en god og effektiv måte. Seminaret ble arrangert av Nav Ski og Nav Oppegård, de to kommunene og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Representanter fra flere virksomheter fortalte om sine erfaringer med intraprenørskap, entreprenørskap og innovasjon. Einar Lødemehl, NAV-leder i Ski kunne forteller om bakgrunnen for satsningen:

‒ Sammenslåingen er en mulighet til å skape et mer mangfoldig arbeidsliv og de gode tjenestene. Målet er å lage en kommune med nye, bedre og mer effektive tjenester som i møte kommer innbyggere og deres behov. Vi har tjenestesteder og innbyggere med mange behov. Vi er opptatt av å tenke utenfor boksen når det gjelder tjenesteutvikling og ønsker å bygge NAV-kontoret nedenfra og opp, gjennom å involverer både ansatte, samarbeidspartnere og brukerne. Vi ønsker å vite hva brukerne trenger for å bli selvhjulpne gjennom arbeid. Dette går tilbake til lederne – de må ha tillit at de ansatte faktisk kjenner brukerne, kan finne løsninger og er i stand til å ta ansvaret – det er en forutsetning for å gjøre det vi nå har begynt på.

Tone Skjelbostad, leder av NAV Oppegård, tilføyer: ‒ Det har lenge vært en holdning om at det er det offentlige som skal sørge for de som ikke får seg jobb på egenhånd. Samtidig ser vi en endring i privat sektor hvor stadig flere er bevisst sitt samfunnsansvar, og vil inkludere flere. Vi trenger også frivillig sektor og sosiale entreprenører – de som har lyst til å gjøre en forskjell og møte de behovene som finnes. Her kan man få til et spennende samarbeid.

Et gjennomgående tema for dagen var å bli inspirert til å finne arenaer for samarbeid og nye og kloke løsninger. ‒ I dagens samfunn sitter vi på ubegrenset adgang til informasjon og kunnskap. Derfor har vi heller ikke hatt bedre utgangspunkt for å ta tak i de utfordringene som berører mest, forteller Gro Herheim administrasjonssjef i Nordre Follo kommune. ‒ Det handler om kjernen i et samfunn; fellesskap, inkludering, likeverd, trygghet og utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi trenger en stadig bedre brukerretting av tjenestene, så vi på best mulig måte kan møte framtidens brukere i Nordre Follo.

Kan Nordre Follo bli en superkommune?

Medvirkning og involvering er sentrale begreper, og dette gjelder både fra brukere av tjenester, ansatte og innbyggere. Et utenforblikk er essensielt for å kunne bygge de gode tjenestene. Har man blikket festet på mottakerne av en tjeneste, blir den lettere å effektivisere. Kommuner, næringsliv og entreprenører kan, med godt samarbeid, komme fram til mange gode løsninger. Her har Nordre Follo nå muligheten til å bidra med mye i tiden framover.

Follo kommunene er også veldig åpen i sin invitasjon til gründere. De ønsker seg et levende gründermiljø og inviterer inn både de som har startet opp og de som er i ferd med å starte opp. I den forbindelse har blant andre næringssjef i Nordre Follo, Bjørnar Angell, mange tanker om hva Nordre Follo kan tilby.

Muligheten for gode, lokale næringer kan ha mye å si for et godt samarbeid mellom kommune, næring og entreprenører. Derfor kan en næringsstrategi som legger til rette for utvikling av næringsarealer i kommunen være en sentral del av et slikt samarbeid. Han nevner også universitetet i Follo (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som en god mulighet for godt, lokalt samarbeid.

‒ Dette er et universitet i den ypperste elite når det gjelder globale spørsmål; miljø, bærekraftig utvikling, fornybar energi og ikke minst matproduksjon. Lokalisert i nærområdet! Da er det klart vi må jobbe sammen med dem. Vi må jobbe for at det etableres næringer som kommer ut av den fagkompetansen de tar med seg derfra, og at kunnskapen som kommer derfra kommer lokale næringer til gode.

I tillegg trekker Angell fram bedrifters samfunnsansvar eller trippel bunnlinje. Mange lokale bedrifter bidrar allerede til et bedre samfunn gjennom flere gode tiltak. ‒ XXL har en egen inkluderingsansvarlig som følger opp kandidater fra NAV som skal ut i arbeid. Lefdal ansetter kun kandidater med nedsatt arbeidsevne og gir dermed verdifull arbeidstrening. Bilutleiefirmaet Avis leier ut biler gratis på søndager mot at man tar med seg mennesker som trenger selskap ut på tur. I Ski har kommunen er det til enhver tid over 40 lærlinger. Det er ikke lovpålagt og er et tegn på et bevisst forhold til samfunnsansvar også internt i kommunen.

Til sist understreker han at et viktig redskap for at lokalt samfunnsansvar skal fungere optimalt er at kommunen tar en rolle som tilrettelegger, de bør vite hva det er behov for i lokalsamfunnet og hvor de trenger hjelp fra næringslivet. ‒ Der tror jeg det kan bli et godt samarbeid, og det tror jeg lokalsamfunnet som helhet kan tjene på.

Resten av dagen bestod av inspirerende innlegg om hvordan innovasjon og trippel bunnlinje kan fungere i praksis. Katinka Greve Leiner, direktør fra Ferd Sosiale entreprenører holdt et av innleggene. – Jeg har et stort ønske om å styrke fornyelsen av et velferdssamfunn som ikke har råd til å gå ut på datoen, forteller hun. Ferd Sosiale entreprenører invester i sosiale entreprenører med målbares sosiale resultater, og bidrar med kapital, nettverk og kompetanse. – Jeg har møtt mange dyktige gründere og veldig mange interessante intraprenører, offentlig ansatte som har ideer og høy grad av desperasjon fordi de ikke har fått ideene gjennom.

Flere sosiale entreprenører bidro med kunnskap og erfaringer om sosialt entreprenørskap og innovasjon, og tilbakemeldingene tilsier at de i høyeste grad inspirerte til samarbeid. Noen av er allerede i gang med samarbeidet rundt unge med tittelen, #UngiNordreFollo. Dette var dagens deltagere:

  • Professor Benedicte Brøgger fra BI
  • Gründer Thomas Jesting fra IKT Huset AS
  • Gründer Thea Emilie Dalen Dille fra MERK Norge AS
  • Gründer Loveleen Brenna fra Seema AS
  • Gründer Firdawsa Ahmed fra Atlas kompetanse AS
  • Seriegründer Truls Berg
  • Anne Romsås fra Innovasjonsavdelingen i KS

Hilde Dalen, gründer av KREM og styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap var programleder og ansvarlig for den røde tråden.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.