Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og SoSenteriet feiret samarbeid og sosialt entreprenørskap i Vestfold

I Sandefjord sentrum sitter titalls tidlig fase entreprenører i et kontorfellesskap kalt «Gründeriet». Alle jobber med sine egne ideer, men sammen ønsker de å legge til rette for et blomstrende Sandefjord.

Inkluderer sosiale entreprenører og innovatører

Ved å sitte sammen andre entreprenører skapes samhold og synergi på tvers av de ulike satsningene. Nå tas konseptet et skritt videre ved å reservere en del av Gründeriet til sosiale entreprenører. – Det er gøy å se at sosialt entreprenørskap utvikles og blir prioritert i Sandefjord, sier Hilde Dalen. Hun er Styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon (SE Senteret) og gründer av KREM.

Den positive utviklingen måtte feires. Fredag 7. juni ble det derfor arrangert en konferanse som belyste alternative veier til mål, sosialt entreprenørskap og økt samarbeid i Vestfoldregionen. Noen av foredragsholderne var de sosiale entreprenørene Krister Lundbo fra Du er ansatt, Anita Fevang fra Jobbmotivert, Emilie Dille fra MERK Norge og Camilla Johannessen fra Cafè Vintage sosiale entreprenører. Alle opptatt av å bidra til inkludering og integrering gjennom at mennesker gis muligheten til å benytte ressursene sine i arbeidslivet.

Foreløpig er det hele 40 sosiale entreprenører tilknyttet kontoret som nå er døpt SoSenteriet. Kontoret vil brukes til å utvikle tjenester i Sandefjord med fokus på sosiale problemer og utføre relevante arrangementer som dette. Temaet for konferansen var sosialt entreprenørskap og hva det kan bidra til i Vestfold. Vi fikk høre mange historier som var både uvanlige, annerledes og inspirerende.

Sosialt entreprenørskap som verktøy

Bjørn Gudbjørnsrud, Rådmann i Sandefjord er også opptatt av arbeidsformen. Gudbjørnsrud har høye ambisjoner for kommunen og tror sosialt entreprenørskap vil spille en viktig rolle i tiden som kommer, både når det gjelder målene om å skape nye arbeidsplasser, redusere sosiale utfordringer og lykkes med inkludering. Han tror det vil være umulig å utnytte potensialet uten å finne nye måter å samarbeide på. Gudbjørnsrud har erfaring med hvordan sosialt entreprenørskap genererer engasjement og mobilisering. Han sier det offentlige må tørre å satse mer på nye løsninger og arbeidsmetoder. Sandefjord er blant kommunene i Norge som har våget å satse på sosialt entreprenørskap og skal vi tro rådmannen vil denne satsningen også styrkes.

Samarbeid er den nye konkurransekraften

Marit Sagen Gokstad, Leder for Sandefjord Næringsforening, er enig. Både hun og Benedicte Eian Iversen, leder på Gründeriet, formidlet verdien av samarbeid. Gogstad er opptatt av å se nye muligheter og å gripe dem. Næringsforumet samarbeider blant annet med NAV, skolene, det private næringslivet, kommunen, innbyggere og politikere. Samarbeid mellom det offentlige og private er i kjernen av sosialt entreprenørskap.

Næringsforeningen har 500 medlemmer og slagordet deres er: Samarbeid er den nye konkurransekraften. Slike uttalelser fra både rådmannen og næringsforumet belyser en moderne kommune i utvikling.

Integrert samfunnsansvar

Mange lurer kanskje på hva sosialt entreprenørskap er. «De sosiale entreprenørene driver næringsvirksomhet med trippelbunnlinje. De er såkalte ekstremutøvere av samfunnsansvar hvor formålet om å bidra til et bedre samfunn for flere både er grunnlaget for etableringen og styrende i utviklingen. De sosiale entreprenørene kommer i mange farger og fasonger, og det er ulike måter og drive sosialt entreprenørskap på», forteller Hilde Dalen.

Et eksempel på et sosialt entreprenørskap prosjekt er Skjulte Talenter, som nå er i oppstarten i Sandefjord. Dette er et samarbeid mellom flere sosiale entreprenører. Det er et workshopbasert prosjekt som utvikles sammen unge voksne uten skoleplass og/eller arbeid og lokalt næringsliv. Målet med innsatsen er å bygge videre på hva unge kan fra før, hva de ønsker seg og bistå dem i og omskape interesser og ressurser til lønnet arbeid. MERK Norge med Emilie Dille i spissen er ansvarlig for prosjektet. Hun er blant landets yngste sosiale entreprenører, og er medetablerer av Senter for Sosialt Entreprenørskap. Emilie er selv i 20-årene og har siden sin første etablering jobbet med unge utenfor arbeid og skole. – Det er mange med ressurser som ikke har lykkes med å koble dem til arbeid. Et eksempel på dette kan være så enkelt som at de mangler nettverket. Ved å bruke nye innfallsvinkler, arbeidsmetoder og samarbeid tror gründeren av MERK Norge at innsatsen og samarbeid kan få flere unge i Sandefjord i jobb.

 – Vår visjon er at unge mennesker skal betraktes og behandles som det de er; morgendagens arbeidskraft, uavhengig av utdanning og bakgrunn. Vi har samarbeidet med unge gjennom flere prosjekter, og lykkes godt blant annet med Skjulte talenter.

Skjulte talenter er i oppstarten og de som synes dette er interessant, være seg bedrifter eller unge, ta kontakt med MERK Norge eller Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.