Skaper muligheter slik at andre kan lykkes

– Jeg tror på mennesker, og mener alle kan lykkes om de får mulighetene til det. Det er derfor om å gjøre å skape de rette mulighetene og arenaene, sier Camilla Bilstad Johannessen (33) om hvorfor hun driver med sosialt entreprenørskap.

Tekst og foto: Anita Olsen Støbakk i MERK Norge AS

Fra tanke til handling
Camilla er utdannet lærer og har bakgrunn fra organisasjonsfag og sosiologi. I Sandefjord er hun kjent som gründeren bak den unike kafeen Cafe Vintage. Kafeen har hele fem stjerner på Tripadvisorog er blitt et lite turistmål i seg selv.  Kaféen drives av Vintage Baby, sosiale entreprenører, og er en alternativ lærings- og sysselsettingsarena for arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn.

– Det hele startet som et tankeeksperiment om hvordan en forretningsvirksomhet kan bidra til å forbedre integreringen av kvinner med minoritetsbakgrunn. Mitt utgangspunkt var at integrering kunne gjøres bedre, spesielt for kvinner som ikke helt får til å lære seg norsk i klasserommet, og som har store vanskeligheter med å komme seg inn i arbeidslivet på grunn av dette.

Å bygge videre på det folk allerede kan
Statistikken viser at kvinner med lav eller ukjent utdanning dessverre har dårligere resultater enn andre i introduksjonsprogrammet. Kvinnene har ofte ikke formell utdannelse eller arbeidslivserfaring fra tidligere og har derfor større sannsynlighet for å mislykkes i et tradisjonelt klasserom. Fordi de mangler grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å tilegne seg ny kunnskap på skolebenken.

I Cafe Vintage er metodikken derfor bygget på et sosiokulturelt perspektiv på læring. – Det betyr at vi tar utgangspunkt i tidligere erfaringer og kompetanse i læringsituasjonen. Ved å knytte verdiskapingen i virksomheten tett opp mot kvinnenes bakgrunn; som ofte er erfaring med typiske husmor oppgaver, forteller Camilla. Nå driver de sosiale entreprenørene kafe, kantine, catering og renholds byrå med ansatte fra målgruppen. – Det handler om å skape muligheter og løsninger for individet, fortsetter hun.

Praktisk læringsarena
Vintage Baby skaper muligheter gjennom å ansette kvinner fra målgruppen. Istedenfor å lære dem om hvor høy Galdhøpiggen er og hva man spiser på 17. mai tilbyr de praktisk arbeidserfaring og relevant teori. Gjennom arbeidet tilegner de ansatte seg ferdigheter og evner som kommer dem til nytte både nå og senere, eksempelvis lærer de hva HMS er. Kvinnene får også innføring i hvorfor høyere arbeidsdeltakelse, spesielt for kvinner er viktig og hvordan den norske arbeidslivskulturen fungerer.

– Det er allikevel ikke bare arbeidslivserfaring kvinnene tilegner seg, sier Camilla. – Når man jobber sammen, i et kjøkken for eksempel, og alle medarbeiderne dine snakker forskjellige språk fremtvinges samtaler og samarbeid. Det er umulig å gjøre alt selv, og alle har det samme målet: En verdig arbeidskarriere og norskkunnskap, slik at de kan delta i samfunnet. Det å fokusere på matlaging og kjøkkendrift gir praktisk arbeidslivserfaring, men fungerer dermed også som et språkverktøy, fortsetter hun.

Vintage Baby leverer med utgangspunkt i dette læringsperspektivet en annerledes opplæringstjeneste til Sandefjord kommune og gir minoritetskvinner et mer praktisk alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning. Vintage har til enhver tid 8-10 ansatte, og tar imot praktikanter fra målgruppen, som lærer grunnleggende arbeidslivs-kunnskap, for å ha større mulighet til å lykkes i norsk arbeidsliv.

Å lykkes som sosial entreprenør
Camilla har etter alt å dømme lyktes som sosial entreprenør lokalt og nå utvider hun virksomhetens nedslagsfelt. Det siste året har hun vært mentor i utviklingen og etableringen av en tilsvarende læringsarena i Asker. Kafe KIME på Borgen i Asker åpner dørene den 17. september.

Når hun blir spurt om hva hun tror skal til for at flere skal lykkes i feltet er svaret tydelig. – Jeg tror ikke at det å være sosialentreprenør er så veldig annerledes enn å være gründer. Hvis du skal selge en tjeneste så må du forstå salg og markedsføring. I dette feltet trenger du også inngående kunnskap om offentlig sektor og forståelse for hvordan sektoren fungerer dersom du skal jobbe innenfor helse- og sosialfeltet slik vi gjør. Camilla understreker at det også er viktig med anerkjennelse fra et fagmiljø. Hun fortsetter, – tjenesten som leveres må være det fagmiljøet opplever at de faktisk trenger. I tillegg er det viktig å ha en forretningsmodell som faktisk korresponderer med det du prøver å få til.

Camilla forteller at det for henne er et klart skille mellom profittmaksimering og sosialt entreprenørskap. – I Vintage Baby har vi vedtektsfestet at vi ikke skal ta ut utbytte. Overskuddet går i stedet tilbake til virksomheten og skal bidra til å oppnå mer av formålet, som er å redusere arbeidsledigheten i vår målgruppe. På den måten blir forretningsvirksomheten for sosiale entreprenører en katalysator for den sosiale utfordringen, fortsetter hun. – I tillegg må du også være en god relasjonsbygger ovenfor både kundene og samarbeidspartnerne dine. Uansett hvor god idéen din er så fungerer den ikke i et vakuum, avslutter hun.

Sammen om sertifisering av unge
I samarbeid med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon utvides nå også målgruppen. Camilla er en del av prosjektledelsen i Kjøkkenproff. Erfaringene fra utviklingen i Sandefjord har bidratt i utviklingen av prosjektet og det er Vintage Babysosiale entreprenører som er faglig ansvarlige i prosjektet. Kjøkkenproffer et felles arbeidsinkluderingsprosjekt og handler om å sertifisere unge med et genuint ønske om en karriere innen hotell- og restaurantbransjen. Målet er å sørge for kvalifisert arbeidskraft i en bransje hvor det er mulig å skape seg en karriere uten formell utdanning. Sertifiseringen skjer i tett samarbeid med bransjen selv, og opplæringen er i tråd med læreplan i Lærekandidatordningen.

I disse dager skal samarbeidspartnerne i prosjektet håndplukke sine trainees, gi dem faglig påfyll og nødvendig teoretisk forståelse for å fungere godt i bransjen. Traineene skal også få innføring i arbeidslivets regler, førstehjelp med sårhåndtering via Røde Kors, og sist men ikke minst, lønn under opplæring og mentoroppfølging. Kjøkkenproff, er et samarbeid mellom Senter for Sosialt Entreprenørskap og et utvalg av senterets medlemsbedrifter, deriblant Vintage Baby sosiale entreprenører, MERK Norge, Cateringfabrikken og KREM.

Dette innlegget ble publisert i Aktiviteter, Hva skjer, Hva skjer-siden, innlegg, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.