Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

Utviklingspartner for samfunnsinnovasjon
Involvering, medvirkning og partnerskap

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon (SE-senteret) er en interesseorganisasjon, utviklingspartner og en fagarena for samfunnsnyttig innovasjon. Senteret består av sosiale entreprenører, innovatører og sosiale gründere, samfunnsbevisste bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner, samt et nettverk av forskere og akademia.

SE-senteret skal:

  • Sikre økt kunnskap, samordning og kvalitetssikring av feltet
  • Utvikle og stimulere til samfunnsnyttig innovasjon
  • Bidra til strukturelle endringer gjennom partnerskap på tvers
  • Tilby nettverk og fagutvikling, samt være en støttespiller for medlemmene i innovasjonsprosessen
  • Fremme sosialt entreprenørskap og samfunnsnyttig innovasjon som virkemidler i fattigdomsbekjempelse og sosial eksklusjon

SE-senteret bygger broer mellom enkeltmennesker, forskning/utdanning, næringsliv og offentlig forvaltning. SE-senteret er livssyns- og partipolitisk uavhengig.