Utsikt fra takterrassen

Vi sitter på taket av Oslo by og lytter til den engasjerte dialogen mellom Anniken Grundt og Hilde Dalen, to sosiale innovatører med både hode og hjerte for sosial innovasjon.

Anniken Grundt, Hilde Dalen

Anniken Grundt, Knack kommunikasjon, og Hilde Dalen, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

9. juni arrangerte Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, sammen med regjeringspartiene, seminar på Stortinget hvor tema nettopp var; I partnerskap for fremtidens velferdssamfunn.

Den norske velferdsmodellen utfordres kraftig, og forbedring i dagens offentlige velferdsapparat får mye oppmerksomhet. Skal velferdssamfunnet opprettholdes må det skapes innovasjon. Det jaktes på de nye og bedre løsningene, og 9. juni ble partnerskap presentert som er mulig vei. Hovedorganisasjonen Virke, Innomag.no, Reach for Change, Ashoka og Partnership for Change var medarrangører.

Velferdssamfunn
”Vi må bevege oss ut av illusjonen om at velferdsstaten skal løse alt for alle. Vi må over i en erkjennelse av at velferdssamfunnet skapes gjennom samhandling på tvers av de tradisjonelle inndelingene mellom frivillighet, næringsliv og offentlig sektor. I denne transaksjonen kan sosialt entreprenørskap være ett av flere verktøy som bidrar til å åpne opp for bredere deltakelse i både tjenesteutformingen og tjenesteleveransen”, sier Dalen.

Hilde Dalen er en av pionerne i det sosiale entreprenørskapsfeltet. Hun var svært tidlig ute og startet KREM allerede i 2005. KREM jobber etter en visjon om et kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Hun har i en årrekke vært aktiv med utviklingsarbeid i partnerskap med både ansatte i tjenestene og mennesker fra de ulike målgruppene. ”Organisering gjennom samhandling og flere små utviklingspiloter, har stått i sterk kontrast til salg av ferdigsnekrede konsepter. Vi vet at one size does not fit all og at innovasjonen oppstår i samhandlingen”, sier Hilde bestemt.

Veien mot et plussregnskap
Anniken Grundt er relativt fersk i dette feltet med sin etablering av kommunikasjonsselskapet Knack AS, men hun kjenner seg godt igjen i beskrivelsen. Selv har hun mangeårig erfaring fra miljøfeltet. Et felt hvor hun har deltatt aktivt fra idé til politikkutforming. Anniken har også erfaring fra rollen som kommunikasjonsmonster i Monsterbedriften AS. Hun bringer med seg kunnskap og erfaring fra formidling av miljø- og samfunnsansvar og er nå engasjert i det hun og Hilde omtaler som en verdiskapende velferdsmodell, med foreløpig arbeidstittel; Samfunnsansvar 2.0. Med samfunnsansvar 2.0 er bedriftene i næringslivet deltakende i utviklingen av en verdiskapende velferdsmodell.

Samfunnsansvar 2.0 – en verdiskapende velferdsmodell
”Dagens velferdsmodell klarer ikke å dekke behovene til AS Norge, og vi må alle strekke oss for å bidra. Det holder ikke at næringslivets interesse for samfunnsansvar kun er motivert av det som er lovpålagt for miljø, folk og samfunn. Tiden er inne for å bevege oss over i et plussregnskap, hvor bedrifter går lengre enn det lovpålagte, fordi det er lurt. Det vil gi uttelling både i omdømme og styrket internkultur”, sier Anniken engasjert.

De snakker ivrig om trippel bunnlinje og beskriver dette som positive effekter som kan måles økonomisk, menneskelig og miljømessig. ”Mange gjør mye allerede, men det er i liten grad systematisert”, legger Hilde til. Får damene det som de vil, skal samfunnsverdiene bedriftene skaper sammen med kunder, ansatte og samarbeidspartnere, bli synlige i en ekstra linje i de årlige rapporteringsskjemaene.

Utfordrer ekkokamre
Det er mange likheter mellom disse to. De er engasjerte, taleføre og tydelige i sitt ståsted. De legger ned betydelig innsats for å skape økt bredde og dybde i beskrivelsen og forståelsen av feltet, og hvordan samfunnsutfordringene kan løses mer effektivt. ”Det er viktig å utfordres på egen virkelighetsoppfatningen, og gi rom for andres innspill, tanker og idéer for å ikke bli sittende i vårt eget ekkokammer, skyter Anniken inn. Det er mer enn fine ord på glanset papir. De omsetter også tanker og ord til praktiske handlinger. Sammen med Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge AS, bygger de nå opp A3 mag.no, et nettmagasin av og med unge. ”De unge har kunnskap, ferdigheter og egenskaper som kan benyttes i arbeidslivet, selv om de velger andre veier enn A4-veien”, sier Hilde som i flere år har jobbet etter denne profilen.

Når vi ringer Thea Emilie for en replikk, forteller hun oss at idéen er skapt av og utviklet sammen med de unge gjennom pilotprosjektet ”Unge for Velferd”. MERK Norge har altså både eierskap og ansvaret for rekrutteringen. ”Vi ansetter egenskaper og bryr oss mindre om hullene i en CV”, sier en av landets yngste sosiale innovatører. Rekrutteringen av unge til A3-prosjektet er i gang og stillingsutlysningen ligger på nav.no. Søknadsfristen er 20. juni.

Dette innlegget ble publisert i Hva skjer, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.