Spillbasert læring – IKT-huset

‒ Vi laget GameIT fordi det er fremtidens læring, fordi det er actionfylt og fengende, og fordi det har mye fag og problemløsing i seg. Det er så viktig for framtiden og for skolehverdagen.

Dette forteller Thomas Jesting, gründer og daglig leder i IKT-Huset. Kurs- og kompetansesenteret tilbyr ikt-basert opplæring til voksne. De er spesialister på opplæring i data, tilbyr kurs for bedrifter og NAV og baserer seg sterkt på å tilby spesialtilpassede kurs for å treffe målgruppen på best mulig måte.

Innovativ undervisning

GameIT er ett av kurstypene de tilbyr, og er et innovasjonskonsept Jesting og IKT-Huset har jobbet opp fra grunnen. I norsk sammenheng er denne typen kurs uvanlig, men et glimrende eksempel på godt entreprenørskap. GameIT er laget for unge mellom 18 og 30 år som av forskjellige årsaker ikke har fullført den videregående skolen. I kurset tar de i bruk kommersielle dataspill for å hjelpe deltagerne med å bestå tapte fag, blant annet norsk, matte, samfunnsfag og engelsk. Denne type undervisning kalles spillbasert læring, og er en innovativ undervisningsform som er under stor utvikling rundt i verden. I 2013 konkluderte forskning i regi av EU med at spillbasert læring har stort potensiale i forhold til sosial inkludering av dropout-ungdom. På sine hjemmesider forteller IKT-Huset at: ″Metodikken baserer seg på at motivasjon og engasjement gir et godt læringsmiljø, og ønsket er å gi unge voksne en arena de føler seg hjemme i og som bryter med den tradisjonelle klasseromfølelsen″.

Grunnen til at metoder som GameIT funger så bra på ungdom som allerede har falt ut av skolen, er at de tradisjonelle metodene har blitt forsøkt og har vist seg å ikke fungere. Alternative undervisningsmetoder som GameIT tar tak i problemet på en helt ny måte, og gir ungdom det de trenger for å tilegne seg kompetanse. Tilnærmingen til fagene er praktisk. Oppgaver løses gjennom spillene før det blir diskusjoner om aktuelle temaer i etterkant. Konseptet har vært et samarbeid med NAV Alna, hvor de jobber med å bygge basisferdigheter for de som har droppet ut av skolen og hjelpe de som mangler ett eller flere fag for å få vitnemål. Jesting forteller: ‒ Det er dessverre ingen tvil om at dersom man ikke har fullført videregående, er det vanskeligere å få etablert seg. GameIT har vist seg å være en effektiv måte for noen å gjennomføre på. Alle undervisningsoppleggene er koblet til læreplanen. Dermed er dette noe deltagerne får utbytte av.

Hobby som læring

Spillene som brukes er populære blant gamere, og deltagerne på kurset har gjerne gaming som hobby. For Jesting er det nettopp det å utnytte en hobby som bidrar til økt læring. ‒ Mange av deltagerne sitter hjemme og gamer til langt på kveld. På kurset møter de altså noe de kjenner fra før og lærer fag utfra det. GameIT handler dermed om å gi en gnist i en situasjonell kontekst, noe kjent og bruke det for å få en sammenheng.

Blant spillene som brukes er det actionspill, dokumentarspill og andre sjangere. Felles for kommersielle spill er at de fleste er laget på engelsk. Dermed passer de godt til engelskfaget. Spill som This War of Mine, som er satt til krigen i Bosnia, og hvor man spiller en sivilist. Her lærer man om de mørke sidene ved krig. Felles for alle deltagerne er at de har interesse for spill og at de ønsker å ta opp fag. Det første høstkurset ble 32 påmeldt eksamen, 30 gjennomførte og 60% besto skriftlig og 70% muntlig. ‒ Dette var svake elever, så vi må huske på utgangspunktet, forteller Jesting. ‒Men det viser at hvis du gjør faget noe mer interessant er det mulig å lære på en annen måte.

Jesting og IKT-Huset brukte halvannet år på å utvikle GameIT-konseptet er de første i landet som leverer produktet. Pilotene var selvfinansierte. Jesting sier spøkefullt: ‒ Vi var ute og spurte om finanser da vi ville starte GameIT, men det var få som skjønte hva dette er. Så da ble vi nødt til å legge ballene på bordet og gjøre det selv. Og vi har veldig gode resultater.

Påmeldingen og interessen har vært stor, og de har svært gode resultater å vise til. Jesting understreker også at målsettingen ikke er å lage en privat, videregående skole basert på dataspill. Målet er å få deltagerne til å bestå videregående ved å hjelpe dem med de fagene de allerede mangler. På en kreativ og unik måte hjelper GameIT å gi unge de ferdighetene man trenger for å greie seg i fremtiden.  ‒ For å kunne løse spillene må man være kreativ og en god problemløser. Man må også samarbeide for å ikke stå alene. Det er kjempeviktig å være løsningsorientert og tørre å gå utenfor boksen. Den norske skolen er veldig bra. Men i tradisjonell undervisning skaffer du deg ikke de nevnte ferdighetene. I dataspill kan du tilegne deg dem. Dette kurset viser også at det funker.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.